Nyttiga länkar inom företagsamhetsfostran

Klicka på rubrikerna för att öppna webbsidan i ett nytt fönster.

Ung Företagsamhet rf
Ung Företagsamhet rf (UF) har som mål att främja en företagarmässig attityd och aktiv verksamhet bland unga i Finland genom att öka de ungas kunskap om företagsamhet, företagsamhetserfarenheter, arbetslivsfärdigheter och kontroll över den egna ekonomin.

Mätaren för entreprenörskapsfostran
Mätaren för entreprenörskapsfostran är ett självevalueringsverktyg för lärare och rektorer på grund- och andra stadiet.

Finlands Svenska 4H – Ready 4 Work
Om du är 14 år eller äldre ungdom så kan du kontakta den lokala 4H-ledaren och söka jobbuppdrag via 4H:s arbetspooler.

Lions Quest – kunskap för livet
Lions Quest är ett funktionellt program som gynnar trygghet och hälsa och som har utvecklats för att förebygga aktuella, finska problem.

Opinkirjo
Opinkirjos fostran till företagsamhet syftar till att stärka barns och ungdomars delaktighet och aktivt medborgarskap i framtiden – både i personliga livet och i livet som en del av samhället.

Vetenskapliga Samfundet för Företagsamhetsfostran r.f.

Åbo Akademi: Avhandling om skolans förutsättningar att stöda eleven till företagsmhet

Edu.fi
Utbildningsstyrelsens webbtjänst för lärare.

 

Företagarorganisationer och företagsrådgivning

Kust-Österbottens Företagare
Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation för företagarföreningar och företagare i landskapet Österbotten.

Österbottens Företagarförening
Österbottens Företagarförening (ÖF) är en organisation för små- och medelstora företag i landskapet Österbotten. ÖF har för närvarande ca 1000 medlemmar inom olika branscher.

Företagsfinland
Information, tjänster och verktyg för företag och dem som grundar företag.

Startia
Hjälp och stöd för startande av företag får du på Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia.

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php