Kontaktuppgifter

YES Österbotten

inger_300Inger Aaltonen
Regionchef
0400 871 480
inger.aaltonen@vaasa.fi
Krutkällarvägen 4
65100 VAASA

Nina Ingves
Utbildnings- och projektansvarig
0040 674 5292
nina@edite.fi

Ruutikellarintie 4
65100 Vaasa

 


 

YES Team

YES Teamet fungerar som ett regionalt forum för företagsamhetsfostran. Genom teamets arbete utvecklas och verkställs företagsamhetsfostran och samarbetet mellan skola och näringsliv i regionen.

Regionchefen koordinerar teamets verksamhet och möten. Skolorna, näringslivet, företagarna och andra aktörer inom företagsamhetsfostran är representerade i teamet. Medlemmarna i YES Österbottens YES Team är:

Råback Stefan (ordf.), utvecklingsdirektör, Vasaregionens utveckling Ab VASEK
Gripenberg Max, rektor, Optima
Hauru Paula, rektor, Laihian keskuskoulu
Hiippala Hannele, projektchef, Vamia
Hovi Hippi, verkställande direktör, Kust-Österbottens Företagare
Irjala Angelique, verkställande direktör, Kristinestads näringslivscentral
Kaarniemi Päivi, rektor, Variskan koulu
Kankaanpää Sanna, företagsrådgivare, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
Lindman Johan, biträdande rektor, Vamia
Mattbäck Monica, biträdande rektor, Borgaregatans skola
Perttu Jaakko, rektor, Vaasan lyseon lukio
Ståhl Boris, rektor, Yrkesakademin i Österbotten
Stenbacka Åsa, rektor, Vamia
Sundqvist Rolf, utbildningsdirektör, Pedersöre kommun
Wesander Raymond, företagare, Wesander Marketing
Westermark Håkan, verkställande direktör, Företagshuset Dynamo

 

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php