Tjänster

YES Österbotten hjälper lärare att fostra framgångsrika ungdomar genom att erbjuda följande tjänster inom företagsamhetsfostran

  • fortbildning
  • stöd för att förverkliga läroplanen
  • material och modeller
  • samarbetet mellan skola och näringsliv
  • Ung Företagsamhets regiontjänster och stöd under ibruktagande av UF-program

Fortbildning

Det hör till varje lärares arbete att coacha unga för framtiden och arbetsliv. Vi erbjuder lärare fortbildningar som ger färdigheter att utveckla och förverkliga företagsamhetsfostran i det egna arbetet. YES Österbotten erbjuder följande fortbildningar:

  • YES Info passar bl.a. som diskussionsöppningar på lärarmöten. Under dessa går man igenom grundprinciperna och god praxis inom företagsamhetsfostran.
  • YES Fba, YES Lärarcoaching och YES Rektorscoaching strävar till att utveckla fostran till entreprenörskap i det egna arbetet. Dessa fortbildningar ordnas i samarbete med experter inom företagsamhetsfostran och delvis med olika aktörer som erbjuder fortbildning.
  • UF-programskolningar ger en god grund till att komma igång med Ung Företagsamhet rf:s studieprogram. Lärarna får även stöd under ibruktagandet av programmen. Läs mera om UF-regiontjänster

Största delen av fortbildningarna skräddarsys så ifall Du vill ha fortbildning till just Din skola så ta kontakt! YES ordnar även nationella evenemang och skolningar. Information om dessa hittar du på nationella YES rf:s händelsekalender och Facebook sida.

Stöd för att förverkliga läroplanen

Vi erbjuder lärare stöd i att förverkliga läroplanen och få in företagsamhetsfostran som en del av skolans verksamhet.  Som stöd för detta arbete samlar vi hela tiden in nya, välfungerande metoder för företagsamhetsfostran för att sammanställa och publicera material och verksamhetsmodeller som kommer lärarna till nytta. Vi strävar till att målen i läroplanen uppfylls och blir en del av undervisningen. I materialet ser man hur målen i läroplanerna på olika skolstadier förverkligas.

Material

YES fungerar som en distributionskanal för olika material och verksamhetsmodeller inom företagsamhetsfostran. Fråga efter tryckt material, via oss får du både YES’ eget material men även material som andra aktörer producerat för företagsamhetsfostran och som är ämnade för undervisningspersonal.

YES-material finns i huvudsak på finska. På våra finskspråkiga sidor finns det landskapsomfattande och regionala strategier för företagsamhetsfostran, alla YES-kataloger och övriga YES-material. Bekanta dig med materialet på svenska här och finska här.

Samarbete mellan skola och näringsliv

Genom ett samarbete mellan skola och näringsliv får våra unga en realistisk syn på arbetslivet och företagandet, samtidigt ges en möjlighet att bekanta sig med regionens näringsliv. Vi ger stöd åt både lärare och företagare i samarbetet mellan skola och näringsliv. Genom våra nätverk hittar man olika verksamhetsmodeller som ger nya kontakter och utvecklar samarbetet mellan skola och näringsliv.

Vi samarbetar med Österbottens Företagsmentorer, Kust-Österbottens Företagare och Österbottens Företagarförening.

Lärarmöten kan man också ordna i olika branschers företag och på så sätt skapa nyttiga kontakter till näringslivet. Har du önskemål eller idéer? Ta kontakt så verkställer vi dem tillsammans!

Ung Företagsamhets regiontjänster

YES Österbotten verkar i samarbete med Ung Företagsamhet rf (UF). Du kan bekanta dig med programmen för alla skolstadier inom ramen för UF Stigen för företagsamhetsfostran här.

Genom samarbetet mellan UF och YES finns fortbildning och stöd tillgängligt då man vill ta i bruk UF studieprogram och skapa nätverk med företag. Dessutom ordnar YES regionala evenemang i anslutning till programmen. Här kan bl.a. nämnas den regionala UF-mässan.

Vi ordnar UF-programskolningar enligt önskemål så ta kontakt!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Print this page
YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php