Tjänster

YES Österbotten hjälper lärare att fostra framgångsrika barn och ungdomar genom att erbjuda följande tjänster inom företagsamhetsfostran:

1.Fortbildning

Det hör till varje lärares arbete att coacha unga för framtiden och arbetslivet. Vi erbjuder lärare kostnadsfria fortbildningar som ger färdigheter att utveckla och förverkliga företagsamhetsfostran i det egna arbetet. YES Österbotten erbjuder följande fortbildningar:

Största delen av fortbildningarna skräddarsys så ifall Du vill ha fortbildning till just Din skola så ta kontakt!

2.Utveckling av företagsamhetsfostran 

Vi erbjuder lärare stöd i att förverkliga läroplanen och få in företagsamhetsfostran som en del av skolans verksamhet.  Som stöd för detta arbete samlar vi hela tiden in nya, välfungerande metoder för företagsamhetsfostran för att sammanställa och publicera material och verksamhetsmodeller som kommer lärarna till nytta. Läs mera här

3.Samarbete mellan skola och näringsliv

Genom ett samarbete mellan skolan och näringslivet får våra unga en realistisk syn på arbetslivet och företagandet, samtidigt ges en möjlighet att bekanta sig med regionens näringsliv. Vi ger stöd åt både lärare och företagare i samarbetet mellan skola och näringsliv och genom våra nätverk hittar man olika verksamhetsmodeller som ger nya kontakter. Bekanta dig med våra samarbetsmodeller här

Vi samarbetar med Österbottens Företagsmentorer, Kust-Österbottens Företagare och Österbottens Företagarförening.

4.Ung Företagsamhets regiontjänster

YES Österbotten verkar i samarbete med Ung Företagsamhet rf (UF). Du kan bekanta dig med programmen för alla skolstadier inom ramen för UF Stigen för företagsamhetsfostran här.

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php