UF Ett år som företagare skolor

Ung Företagsamhet rf (UF) har som mål att främja en företagsam och aktiv attityd bland unga i Finland samt  förbättra deras kunskaper inom företagsamhet, arbetslivsfärdigheter och ekonomi . UF strävar att uppnå sina mål genom att via skolor, läroinrättningar och universitet erbjuda 7-25-åringar program som stöder företagsamhets- och konsumentfostran.

Tilläggsinformation om studieprogrammet UF Ett år som företagare hittar du här.
Tilläggsinformation om studieprogrammet UF Start Up hittar du här

Under läsåret 2016–2017 fanns det 120 registrerade UF-företag i Österbotten! Följande skolor erbjuder studieprogrammet UF Ett år som företagare:

Borgaregatans skola, Vasa
Carleborgsskolan, Nykarleby
Folkhälsan Utbildning Ab, Norrvalla Vörå
Högstadiet i Petalax, Malax
Jakobstads gymnasium
Korsholms högstadium
Kristiinankaupungin lukio
Kristinestads högstadieskola
Närpes högstadieskola, Närpes
Optima, Jakobstad
Sursik skola, Pedersöre
Tegengrenskolan, Vörå
Vamia, Vasa
Variskan koulu, Vasa
Vasa övningsskolas högstadium
Vaasan lyseon lukio, Vasa
YA – Yrkesakademin i Österbotten, Närpes och Vasa

Följande  högskolor erbjuder studieprogrammet UF Start Up:
Yrkeshögskolan Centria Jakobstad
Yrkeshögskolan Novia estenom Vasa

keinukuva

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php