Material

YES fungerar som en distributionskanal för olika material och verksamhetsmodeller inom företagsamhetsfostran. Tryckta material kan du fråga efter hos din YES-regionaktör – via oss får du både YES’ egna material och material som andra aktörer producerat inom företagsamhetsfostran. 

YES-material finns i huvudsak på finska. På våra finskspråkiga sidor finns det landskapsomfattande och regionala strategier för företagsamhetsfostran, alla YES-kataloger och övriga YES-material. Material på svenska hittar du här:

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php