Samarbetspartners

Genom företagsamhetsfostran kan vi påverka de ungas arbetslivsfärdigheter och förmåga att ta eget ansvar. Tillsammans främjar vi en företagsam attityd, kunskap om företagsamhet och en aktiv attityd till arbetslivet bland regionens barn och ungdomar. YES Österbottens samarbetspartners och finansiärer:


Dermoshop
EXPO Österbotten Ab
HSS-media
LokalTapiola Österbotten
Stormossen
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Regionens utvecklingsbolag och näringslivsbolag

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia
Vasaregionens utveckling Ab VASEK
Företagshuset Dynamo
Kristinestads näringslivscentral 

Kommunerna i Österbotten

Larsmo
Kronoby
Jakobstad
Pedersöre
Vörå
Korsholm
Vasa
Storkyro
Laihela
Malax
Korsnäs
Närpes
Kaskö
Kristinestad

Kommuner-map

Fonder och stiftelser som stöder verksamheten

Aktiastiftelsen i Vasa
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse
Svenska folkskolans vänner r.f.

Projekt

YES – Gymnasierna i arbetslivet

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)

Kvarkenområdets forum för företagsamhetsfostran

Projektets finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling, Leader och Aktion Österbotten

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php